15-gode tips

15 KONKRETE FORSLAG TIL AT FÅ FLERE MEDLEMMER I DIN KLUB.

Her er 15 konkrete forslag, hvordan din klub med deltagelsen i PSFR og stævnet kan få flere medlemmer. Alle forslag er afprøvet og kan omsættes hurtig og uden stort ressourceforbrug.

1. Være med i vores netværksmøder og del de gode erfaringer i har gjort jer med os andre, lige som vi deler vores erfaringer. Husk: gode ideer bliver til mere hvis man deler dem.

2. Kontakt din lokal skole for yderligere samarbejde. Skolen er forpligtet til at samarbejde.

3. Brug skolens elevrådet til at organisere fodboldturneringer i pauserne.

4. Tag hele klassen med til stævnet – det giver en kanon stemning når drengene er med og hepper. Som klassearrangement vil forældrerådet sikker også bakke op om det.

5. Støt op om de tilmeldte hold. Tilbyd dem at spille i jeres kamptrøjer – så ved pigerne i hvilken farve de skal spille i fremover.

6. Organiser en træningsdag eller to. Brug eventuel SFO og juniorklub som samarbejdspartner; de har måske endda også en hal de kan stille til rådighed.

7. De ældste ungdomsspillere kan med fordel bruges som trænere af de træningsdage – det giver også dem meget at de skal lære fra sig og det er måske jeres fremtidige trænere.

8. Følg op på de klasser der ikke er tilmeldt. Klasserne må også gerne tilmeldes fælles hvis der ikke er nok spillere og der må også gerne tilmeldes flere hold fra en klasse.

9. Brug drengetrænernes kontakter i klassen for at få pigeforældrene med.

10. Brug de pigespillere i allerede har i klubben som ambassadører på skolen – få dem til at fortælle hvor sjovt det er at komme til stævnet og til fodbold i Jeres klub.

11. Hav en plan klar for hvad i vil med de nye spillere. I mange tilfalde kan man finde nye kvalificerede trænere blandt forældrene. Det kræver dog at holdet er startet op.

12. Brug DBU og deres klubrådgiver for at hente gode råd og hjælp.

13. En udviklingskonsulent i klubbens egne rækker kan arbejde for at få både nye pige og drengespillere samt fastholde de eksisterende spillere.

14. Udviklingsarbejde er også en del af fastholdelsesplanen for spillerne i klubben. Alle vil spille i en klub hvor det går godt. Risikoen for at spillerne stopper er mindre når det går godt.

15. Husk: Piger tiltrækker drenge til klubben og drenge tiltrækker piger til klubben. Sæt træningstiderne fra ca. U 12 med en ½ times forskydning på samme dag og se hvad der skeer! Fælles klub turer forstærker det yderligere.

Lukket for kommentarer.